Vochtmeting tijdens onderhoudsbeurten

Een vorm van preventieve controle op vochtinwerking is de globale vochtcontrole die in het kader van de onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Indien er aanwijzingen zijn van mogelijke vochtinwerking, dan kan in overleg met de klant de uitgebreide vochtmeting worden uitgevoerd. Een andere, zeer dringende aanleiding voor een vochtcontrole zijn vochtkringen, loslatende wandbedekking, een muffe lucht of schimmelvorming.

Uit discussies in forums en nieuwsgroepen blijkt dat niet iedereen is overtuigd van de noodzaak om regelmatig een vochtmeting uit te voeren. Vooral als de garantie van de caravan is verstreken voelt menigeen er niets voor om nog extra kosten te maken.

Wat echter niet uit het oog mag worden verloren is de zorgplicht die je als eigenaar hebt. Vrijwel elke caravanverzekering heeft een uitsluiting van aansprakelijkheid in de poliswaarden indien het verzekerde object niet goed is onderhouden. Het is dan ook maar zeer de vraag of een vochtschade aan een caravan die jaren geen onderhoud heeft gehad zal worden vergoed. Vooral bij langzaam inwerkend vocht kan de schade al groot zijn voordat je er zelf iets van merkt.

Een overzicht van meetpunten tijdens periodiek onderhoud:

MeetpintenVocht

Het is daarom verstandig om de caravan goed te laten onderhouden. De dealer die voor een klant een caravan onderhoud zal ook eerder geneigd zijn om in geval van problemen wat extra’s te doen.